SAL7393, Act: V°147.4-R°148.1 (263 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°147.4-R°148.1  
Act
Date: 1499-11-18

Transcription

2019-04-09 by helga peeters
Item vranck oliviers sone wijlen sampsoens/
en(de) lijsbeth van ende zijn huysvr(ouwe) beyde woenen(de)
//
te boensbeke in p(rese)ntia hebben genomen ende/
bekint genomen te hebben(e) tegen janne vand(en)/
breyne thoff desselfs jans gelegen te boensbeke/
metten wynnen(de) landen beempd(en) eeussele(n) d(air)toe/
behoiren(de) omtrint den selven hove gelegen en(de)/
voirt alle dande(r) wynnen(de) land(en) [en(de)] beempde(n) die/
de selve jan opden dach van heden te boe(n)sbeke/
voirs(creven) liggen(de) heeft te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn/
van zesse jae(re)n deen nae dand(er) sonder middel/
vervolgen(de) Elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
te weten(e) dierste vijf jae(re)n vand(en) selve(n) t(er)mijne/
om en(de) voe(r) xvi sacken corens goet en(de) payabel/
met wa(n)ne en(de) vloegele(n) wel bereyt te weten(e)/
vi halste(re)n loeve(n)s voe(r) elken sack gerekent/
pacht van boensbeke voirs(creven) ende vi[te] jair/
vand(en) selve(n) t(er)mijne om xviii gelijcke(n) sacken/
alle jae(re) s(in)[t] andries(mis)s[e] apostels te betalen(e) ende/
te loeven(en) dairt den voirs(creven) janne vanden/
breyne gelieven sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende/
de voirs(creven) beempde en(de) eeussele(n) jairlijcx om/
xiiii rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck alle jae(re)/
sinte m(er)tens(mis)s[e] te bet(alen) den selve(n) ja(n)ne vand(en)/
breyne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
et [sic] ulterius p(ro)ut h(abetu)r in accensa p(er) eund(em) fra(n)conem/
capta m(ar)cii xviii li(br)[o] xcii in ista came(r)a Item hebbe(n)/
voirts de voirs(creven) gehuyssche(n) geloeft den voirs(creven) ja(n)ne/
te bet(alen) vier rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck tusschen/
dit en(de) van m(er)te naistcomen(de) over een jair t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m)] It(em) es voirt vorw(er)de dat de voirs(creven) gehuyssche(n)/
alle jae(re) te kersmesse betalen sullen de chijsen/
uute(n) voirs(creven) goeden gaen(de) in afslage vand(en) voirs(creven)/
pechtingen ende alsoe in tijts dat jan oft zijn/
goed(en) d(air)bij gheen schade en lijden Ende alle/
dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) borch zedele(re) nove(m)br(is) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt