SAL7393, Act: V°153.4-R°154.1 (280 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°153.4-R°154.1  
Act
Date: 1499-11-22

Transcription

2019-04-17 by helga peeters
Nae dien comen zijn in questie(n) voe(r) den raide vand(er)/
stadt sander vand(en) velde vorste(r) die alh(ier) bescreven/
hadde jor(ijs) pet(er)s meye(r) van libbeke ald(air) de voirs(creven)/
sande(r) hem heysch dede van seke(re)n vroe(n)coste(n) die/
een geheete(n) wout(er) van boneff tot sijne(n)t v(er)seten/
hadde den welken de voirs(creven) meye(r) alh(ier) hadde/
gelev(er)t in handen vand(en) offic(ie)r als van seke(re)n/
c(ri)minelen saken d(air)af de meye(r) van loeven(en) hem/
ae(n)ticht hadde gedaen en(de) was soe v(er)re d(air) inne/
gep(ro)cedeert nae ae(n)sprake v(er)antw(er)den en(de) thoenisse/
dat de voirs(creven) wout(er) vand(en) voirs(creven) ae(n)spraken en(de)/
(con)clusie(n) bijde(n) meye(r) inden name vand(er) heerlijch(eit)/
gedaen geabsolveert was seggen(de) voirts de/
voirs(creven) sande(r) dat de voirs(creven) meye(r) van libbeke/
den voirs(creven) woute(re)n leve(re)nde toegeseet hadde/
en(de) geloeft de costen te bet(alen) die hij oft ande(re) dieners/
metten voirs(creven) geva(n)gen(e) soude mogen lijden soe v(er)re /
hij tonrechte gelev(er)t wordde p(rese)nte(re)nde d(air)af thoen
//
seyt oic dat nae oud(en) usanc(ien) altijt doffici(er)s van/
buyte(n) alh(ier) yema(n)de leve(re)nde poirte(re) oft ande(re) dat vand(en)/
onrechten costen zij sculdich wae(re)n inne te staen(e) hem/
r(e)fere(re)nde tott(er) usanc(ien) in dien hopen(de) dat hem alsoe/
zijne(n) eysch volgen soude d(air)tegen de selve offic(ie)r/
de (contra)rie sustine(re)nde ontkinde de selve gelufte bij/
hem geschiet te zijne seggen(de) dat hij d(air) mede qualic/
toecomen soude dat hij inde costen vand(en) vroenten/
gehouden soude zijn ende dat d(air)af m(ijn) hee(re) de meye(r)/
van loeven(en) soe hij seyde hem sculdich wae(re) tontheffen(e)/
in dien dat hij gheen p(ro)fijt d(air)af en hadde als d(an)/
den selven raid de voirs(creven) p(ar)tien aenhoirt hebben(de)/
gewesen heeft den selven sande(r) tot sijne(n) thoenisse/
tot sijne(n) v(er)mete tot eene(n) seke(re)n gelegen(en) daighe/
totten welken hij sijns v(er)meets vand(en) voirs(creven) geluften/
en(de) toeseggen(e) bij hen als voe(r) bijgeleet in dien/
genoech nae recht volcomen is Ende es alsoe/
nae div(er)se alt(er)catien in desen in w(er)sijden gebuert/
ten effecte voirs(creven) uuytgesproken ende get(er)mineert/
voe(r) recht bijden selven raide dat de voirs(creven)/
meye(r) van libbeke sculdich sal zijn den voirs(creven) sande(re)/
te contente(re)n vand(en) costen d(air) questie af es nae/
dat de wairheyt gedragen heeft r(e)s(er)ve(re)nde/
d(air) af den selven meye(r) zijn v(er)hael soe v(er)re dat/
nae recht sal moegen strecken ende niet voirde(r)/
opden offic(ie)r en(de) meye(r) van loeven(en) behalven oick/
der selver stadt hue(r) taxatie vand(en) selven/
costen soe v(er)re p(ar)tien in dien underlingen niet en/
consten v(er)lijcken act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) nove(m)br(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt