SAL7393, Act: V°159.3-R°160.1 (292 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°159.3-R°160.1  
Act
Date: 1499-11-28

Transcription

2019-05-03 by helga peeters
Item de meest(er)ssen vanden groten beghijnhove te/
loeven(en) ten bijsijne en(de) met consente raes van/
graven ende pet(er)s van voshem als mo(m)boirs va(n)d(er)/
f(er)merien vand(en) voirs(creven) beghijnhove vand(er) stadt wege(n)/
d(air)toe geordineert in p(rese)ntia hebben gekint ende/
gelijdt wettelijken v(er)cocht te hebben(e) katlijne(n) wed(uw)[en]/
henricx wijle(n) van willebringen en(de) mathijse ende/
janne hue(re)n wettigen kinde(re)n tvie(re)ndeel van twee /
stucken erven h(ier)nae besc(reven) gelegen te dutsele inde/
p(ro)chie van cortelke te weten(e) van (½) dach(mael) lants gelege(n)/
aenden gruene(n) wech ende van (½) dach(mael) beempts gelege(n)/
bij dbeexken aen tgemeyn broeck d(air)af dand(er) drie/
vie(re)ndeele(n) der voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) hue(re)n kinde(re)n toebehoe(re)n/
gelijc men de selve goede vand(er) voirs(creven) fermerien in/
erfdo(m)me houden(de) es behoud(en) der selver fermerien hue(re)n/
grontchijs opde selve goede pro c(er)to p(re)cio videl(ice)t/
quatuor pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck d(air)af de voirs(creven)
//
meest(er)ssen hen bekint hebben voldaen te zijne behoud(elijc)/
oick des [de] selve f(er)merie tot hue(re)n p(ro)fijte hebben en(de) ae(n)verd(en)/
sal thout opde selve goede alsnu wassende te weten(e)/
drie opgaen(de) eycken twee trunceycken en(de) vier else(n)boome(n)/
die de f(er)merie sculdich sal zijn vand(en) gronde te ruymen/
tussche(n) dit en(de) half ap(ri)lle naistc(omende) promitt(entes) sat(isfacere) siquid/
p(ro)ut cu(m) (con)sensu uts(upra) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt