SAL7393, Act: V°161.1 (296 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°161.1  
Act
Date: 1499-11-29

Transcription

2019-05-04 by helga peeters
Tusschen willem(me) ende joese gans gebruede(re)n voir/
hen en(de) hue(re)n medepleg(er)s kinde(re)n meest(er) pet(er)s wijlen/
gans vand(en) voirbedde in hachten wesen(de) vand(en) wed(uw)[en]/
en(de) nakinde(re)n desselfs wijlen meest(er) pet(er)s t(er) eendere/
ende jacoppe wittema(n) als p(ro)cur(eur) vand(er) selver wed(uw)[en]/
en(de) nakinde(re)n t(er) ande(re) om tvoldoen in wed(er)sijden van/
seke(re)n tractaten gepasseert voir scepen(en) van loeven(en)/
tussche(n) hen hinc inde es bij manie(re)n van expeditien/
gecleert ende uuytgesproken dat de selve gebrued(er)s/
en(de) hue(r) medeplegers vand(en) hachten d(air) zij inne sijn/
geslaect sullen wesen den tijt van viii dag(en) naistc(omende)/
Ende der wed(uw)[en] sullen volgen ende geg(even) wordd(en)/
de vi r(ins)g(ulden) vand(en) viii bijd(en) gebruede(re)n voirs(creven) onder/
de wet gestelt om tot huer(er) nootdorft behoef ende/
de twee sulle(n) blive(n) berusten(de) totten ynde vand(en)/
expeditien ende oft p(ar)tien bynne(n) den selven viii/
daigen niet mi(n)lijc en connen v(er)accorde(re)n vand(en)/
diffe(re)nten tussche(n) hen uutstaen(de) om d(air)af alsd(an) p(ar)tien/
d(air)inne naird(er) gehoirt een mi(n)lijc beslicht oft and(er)s/
nae recht te geschieden(e) soe behoe(re)n sal act(um)/
in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) tymple sub(stitu)[to] buets(ele) burg(imagistris) nove(m)br(is)/
penulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt