SAL7393, Act: V°175.2-R°176.1 (326 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°175.2-R°176.1  
Act
Date: 1499-12-09

Transcription

2019-06-22 by helga peeters
Item joha(n)nes gaseal die soe hij seet in questie(n)/
geweest heeft te latinc onder incourt tegen/
josson sone jossart sarteal en(de) die uuyte(n) rechten/
getogen zijnde bij submissien hen gekeert hebben/
te weten(e) de voir(creven) yerste p(ar)tie in janne la(m)beert/
te dongelb(er)t welke jan tot sijne(n) behulpe genome(n)/
heeft henr(icke) hanck(art) ende dander p(ar)tie in henry/
de criefcourt die tot sijnd(er) hulpen genomen/
heeft lod(ewijcke) van scho(r)e bij welken arbiters voirs(creven)/
en(de) hue(re)n toegenomen(e) hulpen voirs(creven) p(ar)tien voirmaels/
geseet werdt ut(er) handelinge(n) van hue(re)n questien/
voe(r) de meye(r) en(de) gesworen(en) van latinc v(er)handelt/
in w(er)sijden p(ar)tien te bringen(e) d(air) zij vand(en) sak(en)
//
ende questien tussche(n) p(ar)tien ald(air) in rechte/
verhandelt cop(ie) auc(ten)tyck te bringen(e) om d(air)aff/
de selve p(ar)tien te beslichten(e) bynnen eenen/
seke(re)n tijde van omtrint viii daigen heeft hem/
voir scepen(en) van loeven(en) naebescreven t(er) p(rese)ntien/
desselfs lod(ewijcke) van scho(r)e t(er) eende als genomen/
tot behulpe henr(icke) de criefcourt en(de) oic t(er) p(rese)ntien/
des voirs(creven) henrici hanckart genomen tot behulpe/
des voirs(creven) jans lamb(eer)t gep(rese)nteert op heden en(de)/
bereet gegeven inder materien voirts te varen(e)/
ende van zijnd(er) zijden zijn devoir te doene/
naeden voiracten oft zijn wed(er)p(ar)tie oft zijn/
wed(er)p(ar)tie te weten(e) de voirs(creven) josson en(de) sijn segge(re)n/
p(rese)nt voiroegen en(de) comen wa(r)en d(air)af hij niet/
en heeft v(er)nomen soe hij seet p(ro)teste(re)nde dat/
duytgaen vander submissien die hed(en) expireert/
soe hij seet in hem niet en staet noch in sijnen/
segge(re)n cor(am) rosme(re) hubr(echts) decembr(is) ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt