SAL7393, Act: V°176.1 (329 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°176.1  
Act
Date: 1499-12-11

Transcription

2019-06-21 by helga peeters
Allen den ghenen dat jacop eveloghe wonen(de)/
te loeven(en) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) (et)c(etera) ja(n)ne/
vivers al(ia)s meeus wonen(de) toverlair om inden/
name van hem te manen teysschen optebue(re)n/
en(de) tontfangen van janne van vlasselair alle/
alsulke schulden als de selve jan van vlasselair/
den voirs(creven) jacoppe sculdich mach zijn Ende offts/
noot zij alle de selve sculden en(de) alle questien/
en(de) gescillen d(air) uuyt rijsen(de) met rechte texeque(re)n/
en(de) te v(er)volgen voir alle gerichten gheestelijc/
en(de) werlijc d(air) dat behoe(re)n sal moegen te bedinge(n)/
te wynnen te v(er)liesen alle gescrifte(n) en(de) libellen/
over te geven ende te nemen In mel(iori) forma/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) zedele(re)/
hubr(echts) decembr(is) undecima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt