SAL7393, Act: V°196.5 (358 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°196.5  
Act
Date: 1499-12-24

Transcription

2019-08-19 by helga peeters
Item pet(er) vand(en) couthe(re)n barbier heeft geloeft pete(re)n/
boschma(n) briede(r) [alsulke(n)] drie rinsgulden(en) als den selve(n) pete(re)n/
gevallen zijn te kersmesse lestleden op seke(re) erve desselfs/
peeters gelegen inde dorpstrate in alsulken value(re) als/
hij nae uutwijs(en) zijnd(er) br(ieven) sculdich es en(de) behoirt te/
hebben(e) te bet(alen) te liechtmesse naistc(omende) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) hubr(echts)/
cav(er)chon dece(m)br(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt