SAL7393, Act: V°202.1 (372 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°202.1  
Act
Date: 1500-01-09

Transcription

2019-08-23 by helga peeters
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur) m(ijns) vr(ouwe) van/
beloys geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(en)/
tot allen den goed(en) beyde have en(de) erve jans en(de) jacops/
wijlen marick gebruede(re)n willems wijle(n) van ro(m)male/
jouff(rouwe) ysabele(n) vand(er) gheeten sijns wijfs en(de) mathijs wijle(n)/
vand(er) gheeten soe wair die gelegen zijn hem met/
brieven van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van/
gest a geropont oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende oiren en(de) erfgenamen /
vand(en) voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen d(air)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op/
heden als ten dage van rechte d(air)toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den/
voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens [van hove] des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde [macht] van sijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
januarii ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt