SAL7393, Act: V°203.3-R°204.1 (375 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°203.3-R°204.1  
Act
Date: 1500-01-10

Transcription

2019-08-23 by helga peeters
Item machiel van ophem die alhier op heden/
bijde(n) raide vander stadt es gecomp(ar)eert met/
e(n)nigen ande(re)n p(ro)cur(eur)s der wed(uw)[en] he(re)n jans wijle(n)/
van merode mechtich gemaict zijnde om te/
hebben en(de) tontfaene seke(re) brieve(n) spreken(de) van/
twee hondert rinsgulden(en) erff(elijck) op dlandt van/
rotselair tande(re)n tijden alh(ier) bij cornelijse wijlen/
van berghen onder wet gesedt tot behoeff/
vaden selven van merode ind(er) maten de/
acte d(air)af zijnde ende in des(er) came(re)n ger(e)gistreert/
staende januarii xi libro lxxv dat nairde(r) uuytwijst/
ende heeft geloeft bynne(n) eend(er) maent oft vi weken
//
naistc(omende) ten lancsten die selve br(ieven) alh(ier) onder wet/
liggen(de) die hij bij inve(n)tar(is) ontfangen sal alhier/
wed(er)om te bringen ind(er) selver doozen om alhier/
te bliven tot behoef gelijc zij te vo(r)en gestaen/
hebben Alsoe dat der stadt den erfgenamen des/
voirs(creven) cornelijs wijlen van bergen ende ande(re)n d(air)toe/
geint(er)esseert zijnde genoech sal moegen zijn ende/
sal den inve(n)tar(is) mett(er) p(ro)cu(r)atien op heden den raide/
geexhibeert en(de) inder selver doosen geleet alhier/
bliven tott(er) tijt als voe(r) de voirs(creven) brieven alh(ier) wed(er)om/
bracht sullen wesen cor(am) zedele(re) roesme(re) januarii x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt