SAL7393, Act: V°231.2-R°232.1 (398 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°231.2-R°232.1  
Act
Date: 1500-01-21

Transcription

2019-10-19 by helga peeters
Want baudewin jorijs als p(ro)cur(eur) en(de) rintm(eeste)r der/
faculteyt van arten ind(er) stad van loeven(e) de/
welke uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
ov(er)lanck gepasseert heffen(de) en(de) besitten(de) es en erf/
rinte van veertich gouden rinsg(ulden) der mi(n)ten/
vand(en) vier coervorsten voe(r) datu(m) vand(en) ja(r)e xxxvii/
gemu(n)t en(de) geslagen jairl(ijx) te kersmesse vallen(de)/
aen en(de) op thof metten huys(en) hoven [en(de)] den toebeh(oirten)/
houden(de) tsame(n) tussche(n) de v en(de) vi boende(re)n gelege(n)/
inde p(ro)chie van bynckem tussche(n) de goede des/
(com)me(n)deurs van bynckem en(de) de strate aldair/
met oic aen en(de) op div(er)se ande(re) goed(en) en(de)/
panden totten selven hove toebehoiren(de) wijlen/
jacoppe(n) uute(n) lyemi(n)gen toebehoiren(de) hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van byncke(m) cu(m)ptich/
oft zijne(n) stadhoude(r) te bynckem Alle de selve goede/
en(de) ond(er)pande behoirlijc heeft doen leve(re)n ende jonche(re)n/
ph(illip)ese baillet zijn wynne(n) en(de) ande(r) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) sch(e)pen(en) van/
loeven(e) oft zij d(air) yet tegen hadden willen allige(re)n/
doen bescheiden Ald(air) zij op heden als ten dage van/
rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) rintm(eeste)r comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij resc(ri)pte goris claes de voirs(creven)
//
leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet te zijne/
gewesen hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) rintm(eeste)r der faculteyt voirs(creven) niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den selven rintm(eeste)r houden sal inde macht/
van sijne(n) scepen(en) br(ieven) (et) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno ja(nua)[rii] xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt