SAL7393, Act: V°235.2 (404 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°235.2  
Act
Date: 1500-01-27

Transcription

2019-11-01 by helga peeters
Allen den genen dat gelden de nausnyde(re) cousmake(r)/
woenen(de) te loeven(e) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) (et)c(etera)/
marthe(n) sijn huysvr(ouwe) he(re)n jacoppe emondt p(ri)este(r)/
h(er) gheerde stradier prieste(r) denijse melgiers geh(eeten)/
laukens pete(re)n rogge janne h(er)mans henr(icke) scoerbroot/
claese vand(en) borch lod(ewijcke) baets robbeerde loenijs wonen(de)/
te loeven(e) rutsarde(n) arnouts(on)e pete(re)n dijck beide/
woenen(de) tantw(er)pen janne van haeltert geheeten de/
mechele(re) clase houbraken beyde wonen(de) te bruesele/
stasse smeets h(er) gielijse van eertrijcke janne thaers/
m(er)ten sprieman te thienen [vacat] symoen(e) de diena(r)e/
te diest henr(icke) vand(en) gate joh(ann)ese vand(en) steene/
te hug(ar)den warnier de holmoulle rintm(eeste)r van/
bierbaix he(re)n henr(icke) de welde p(ro)chiaen van wille/
bringen he(n)neken le flameng woenen(de) te/
roux mirroir en(de) meeste(re)n arnde vand(er) goes/
aut alle sijn saken (et)c(etera) alle zijn jairgulden te/
verwa(r)en (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] quoad/
p(re)d(ic)tam martha(m) promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) cav(er)chon hubr(echts) januarii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt