SAL7393, Act: V°237.3-R°238.1 (409 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°237.3-R°238.1  
Act
Date: 1500-01-29

Transcription

2019-11-02 by helga peeters
Item pet(er) nobels sone jans woenen(de) te worstele/
henrick heylen sone wijlen jans en(de) mathijs/
van schaetbroecke beyde woenen(de) te hersselt renu(n)c(iantes)
//
tot des nae bescr(even) steet alle p(ri)vilegien ende/
vrijheyden van s(in)[te] pet(er)s ma(n)tscape en(de) porterien hoe/
danich die wesen moegen geimpetreert oft te/
impetre(re)n en(de) al tgene des hem oft e(n)nig(en) van he(n)/
h(ier) tegen te baten souden moegen vercrijgen hebbe(n)/
geloeft ind(ivisim) lodewijke hooghe sone wijlen dielijs/
bij den selven pete(re)n nobels te doene doen eene(n)/
wech te melanen d(air)werts te porren bynnen xl daige(n)/
naistc(omende) oft desselfs lod(ewijck) moet in dien te hebben/
Ende voirts bynnen eend(er) maent naistc(omende) geheel(lijc)/
af te doene en(de) te v(er)nuegen den meest(er) die den/
selven lodewijke van eend(er) wiekend(er) wonden en(de)/
ande(re) quetsue(re)n bijden seven pete(re)n gegeven/
gecureert heeft ende dit al te voldoene op/
lantzoene et p(ri)m(us) cor(am) zedele(re) blanckart januarii/
xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt