SAL7393, Act: V°240.3 (414 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°240.3  
Act
Date: 1500-02-01

Transcription

2019-11-07 by helga peeters
Item vand(er) aenspraken die arnold(us) van vroe(n)hove(n)/
gedaen heeft opde wed(uw)[e] arnts wijlen scrijne/
van acht r(ins)g(ulden) v st(uvers) die hij hue(r) eyschte uuyt/
crachte van seke(re)n scepen(en) brieven en(de) toeseggen(e)/
en(de) geluften d(air)af hij hue(r) den eedt hadde gedeilt/
en(de) totten welke(n) zij was vo(n)nislijck geadmitteert/
ende den welken zij niet g(er)ne en gheerde te/
doene mair liever v(er)drach hadde gehadt doen(e)/
seke(re)n offer was ut(er)lijck te vreden wa(n)t dien gedeilt/
was he(m) die(n) selve(n) ov(er) te geven(e) en(de) te late(n) doen in sca(m)pno cor(am)/
o(mn)ib(us) scabinis febr(uarii) p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt