SAL7393, Act: V°241.2 (416 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°241.2  
Act
Date: 1500-02-03

Transcription

2019-11-09 by helga peeters
Item de voirs(creven) henrick vand(er) horst geleydt zijnde/
totter voirs(creven) gehuysschen goed(en) geloeft den voirs(creven)/
gehuysschen dat hij uuyt crachte vand(en) voirs(creven) beleide/
de selve gehuysschen noch hue(r) goede niet pramen/
en sal metten selven beleide noch tselve t(er) executien/
stellen in gheend(er) wijs soe langhe als de selve/
roelof en(de) zijn huysvr(ouwe) leven sullen oft den van/
hen beiden leven sal ende oft e(n)nige ande(re) geleidde/
de selve gehuysschen oft hue(r) goede pramen wouden/
met e(n)nigen ande(re)n beleyde dat de voirs(creven) henr(ick)/
vand(er) horst ende zijn kinde(re) voirs(creven) met hue(re)n beleide/
in dien gevalle de selve gehuysschen te baten comen/
sullen en(de) hen ende hue(r) goede d(air)mede bescudden/
Ende oft de voirs(creven) henr(ick) vand(er) horst aflivich wordde/
voe(r) de voirs(creven) gehuysschen oft den lancstleven(de) van hen/
beiden dat zij insgelijcx nae de doot des voirs(creven)/
henr(ick) de selve gehuyssche(n) noch hue(r) goed(en) voirs(creven)/
metten voirs(creven) beleide oic niet pramen en zullen/
soe lange als de selve gehuysschen leven sullen als/
voe(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt