SAL7393, Act: V°242.3 (419 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°242.3  
Act
Date: 1500-02-04

Transcription

2019-11-23 by helga peeters
Item joh(ann)es vand(en) borne sone wijlen jacops wy(n)ne/
m(ijns) he(re)n van vlierdebeke op sijn hof geheete(n) ter/
monict tot beetse heeft geloeft henrico hanckart/
secretar(is) der stadt van loeven(e) xxxvii(½) rinsguld(en)/
te xx stuv(er)s tstuck deen hellicht d(air)af s(in)t jans(mes)s[e]/
naistc(omende) ende dander hellicht te loeven(e) kermesse/
d(air)nae volgen(de) te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende dit/
sonder p(re)judijs van des voirs(creven) henr(icx) rechte oft/
d(air) gebreck inne wa(r)e aend(en) abt en(de) zijn sgodshuys/
en(de) hue(r) goede te v(er)halen(e) ende oic vand(en) (con)cordie(n)/
voirmaels metten abt aengegaen opde valuatie/
vand(en) selve(n) hollan(sche) gulden(en) die hier geloeft zijn/
in loepen(de) mu(n)ten en(de) beho(r)en te zijne nae inhoudt/
der brieven swair mu(n)te(n) als de descisie d(air)af/
sal zijn gedaen Behoudelijc oick dat inde voirs(creven)/
so(m)me niet begrepen en zijn alsulk(en) twintich hollan(sche)/
gulden(en) als den selven henrico s(in)[te] m(er)tens(mes)s[e] lesteleden/
gevallen zijn aen tselve godshuys cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1500-10-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-23 by helga peeters
H(ier)op heeft he(n)ricus/
ontfangen [tot] twee oft/
meer reysen tsamen/
de [somme] van xxv (rins)g(ulden)/
aldus comen hem/
noch vand(er) geheeld(er)/
so(m)men van xii(½) r(ins)/
g(ulden) sond(er) de geheet rinte/
van s(in)[te] m(er)tens misse lest/
leden gevalle(n) h(ier)inne/
niet begrepe(n) noch oic/
de rinte van s(in)[te] m(er)tens/
misse naistcomen(de) vallen(de)/
t(er) xii octobr(is) xxvii a(nn)[o] xv[c]
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt