SAL7393, Act: V°281.3-R°282.1 (464 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°281.3-R°282.1  
Act
Date: 1500-02-25

Transcription

2020-02-06 by helga peeters
Item roelof de lange en(de) digne sijn huysvr(ouwe)/
in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijt ontfangen/
te hebben van lamb(er)de duffay den ouden/
xv r(ins)g(ulden) ende xix stuv(er)s als voe(r) den pacht/
van alsulk(er) xv r(ins)g(ulden) en(de) xix st(uvers) erff(elijc) als de selve/
gehuysschen hebben jairlijcx opde h(er)berge geheten
//
tsweert den selven lamb(er)de toebeh(oirende) en(de) dit voe(r)/
den t(er)mijn van m(ar)tii nu naistc(omende) verschijnen(de) scelden(de)/
vanden selven t(er)mijne en(de) allen voirleden(en) t(er)mijne(n)/
den selven lamb(er)de en(de) zijn goede voirs(creven) volc(omelijc)/
quite p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) prout cor(am)/
rosme(re) hubrechts febr(uarii) xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt