SAL7393, Act: V°282.3 (466 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°282.3  
Act
Date: 1500-02-27

Transcription

2020-02-06 by helga peeters
Item acht(er)volgen(de) den vonisse gewesen voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) tussche(n) janne weps t(er) eenre/
en(de) gerard(us) de thymo t(er) ande(re) vander daet/
februarii xx lestleden heeft hem op heden/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) de selve gerard(us)/
gep(rese)nteert ald(air) de selve jan noch p(ro)cur(eur) van/
sijnen wegen niet gecomp(ar)eert en es in sca(m)pno/
febr(uarii) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt