SAL7393, Act: V°290.3 (484 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°290.3  
Act
Date: 1500-03-05

Transcription

2020-03-13 by helga peeters
Item ghijsbrecht vand(er) biest die als poirte(r) van/
des(er) stadt met br(ieven) der selv(er) gescreve(n) aende(n) scouth(eit)/
en(de) scepen(en) van wesele heeft doen v(er)sueken den/
selve(n) scouth(eit) tontslane zijn goede bij hem ald(air)/
besedt en(de) den selve(n) scouth(eit) dach van rechte/
beteekent alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van/
loeven(e) d(air) de selve porte(r) gevrijdt es op heden dienen(de)/
heeft hem op heden inde banc voirs(creven) te rechte/
gep(rese)nteert ald(air) de scouth(eit) voirs(creven) niet ge(com)p(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van zijne(n) wegen in sca(m)pno m(ar)tii v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt