SAL7393, Act: V°291a.1 (486 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°291a.1  
Act
Date: 1499-03-13

Transcription

2020-03-15 by helga peeters
It(em) henr(ic) vand(er) hulse bekinnen(de) mits ontfangen te hebben van jacop putneus de so(m)me/
van sestien stuv(er)s die de selve jacop den rentm(eester) sculdich was uut saeken van/
(½) mudde coerens bij hem gecocht tegen pete(re) [vacat] gelegen dair aff de/
pand(en) luggen ond(er) bierbeke in ki(n)ness(en) mijns hantekens hier ond(er) gescr(even) xiii m(ar)cii/
a(nn)[o] xcix stilo braban(tie)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt