SAL7393, Act: V°292.2-R°293.1 (490 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°292.2-R°293.1  
Act
Date: 1500-03-07

Transcription

2020-03-13 by helga peeters
Want jan vanden heetvelde als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
wijle(n) wout(er)s geheeten mechelman en(de) lijsbetten/
yden zijnder huysvr(ouwe) soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aend(en)/
meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stadhoude(r) alle de/
selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
der voirs(creven) lijsbette(n) en(de) ande(re) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) doen bescheyden oft zij hen/
d(air)tegen hadd(en) willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden/
als ten dage van rechte d(air)toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae
//
dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
geschiet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleyden/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijnen beleyde scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno m(ar)tii vii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt