SAL7393, Act: V°294.2-R°295.1 (492 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°294.2-R°295.1  
Act
Date: 1500-03-07

Transcription

2020-03-15 by helga peeters
Item de voirs(creven) p(ar)tien in wersijden hebben gecleert/
dat de voirs(creven) xi goud(en) r(ins)g(ulden) erff(elijc) den voirs(creven)/
augustijne en(de) meeste(re)n goline bevesticht zijn opde/
voirs(creven) goede inde stadt van alsulken xi goud(en)/
rinsg(ulden) erff(elijc) rinten als baud(ewijn) wijle(n) va(n) glymes/
en(de) joh(ann)es opten berch vader des voirs(creven) aug(ustijne)/
ende jan van tsestich vader des voirs(creven) meest(er)/
golijns met meer ande(re)n p(er)sonen voirtijden/
bekint hebben voe(r) scepen(en) van loeven(e) janne wile(n)/
van oppendorp d(air)af de selve baud(ewijn) geloefde den/
voirs(creven) janne opten berch en(de) janne van tsestich/
als zijn borgen scadeloes tontheffen(e) de welke/
de voirs(creven) augustijn en(de) meest(er) golijn als erfg(enamen)/
van hue(re)n vaders voirs(creven) nad(er)hant bij bedwange/
van rechte hebben moten van nyeuws bevestige(n)/
vr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] van oppendorp wed(uw)[en] he(re)n jans wijlen/
van bloys dochter des voirs(creven) wijlen jans van/
oppendorp Ende dat dande(r) drie r(ins)gul(den) erff(elijc)/
den selven augustijne en(de) meeste(re)n golijne insgelijcx/
bevesticht zijn voe(r) en(de) inde stat van alsulcken/
jairrinten als zij t(er) causen vand(en) voirs(creven) xi goud(en)/
r(ins)gul(den) erff(elijc) en(de) vand(en) costen d(air)om gedaen hebbe(n)
//
moten verleggen ende betalen gelijc zij des/
eens wordden zijn in wersijd(en) It(em) es oic bevorw(er)t/
tusschen de voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) originale/
brieven van xi goud(en) r(ins)gul(den) erff(elijc) die de voirs(creven)/
augustijn en(de) meest(er) golijn bij tra(n)sporte hen bij/
m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) gedaen in hue(re)n hand(en) hebben in/
huer(er) cracht en(de) macht behouden sullen om d(air)/
mede oft metter voirs(creven) guedingen en(de) p(er)soneeld(er)/
obligatien de selve erfrinte van xi goud(en) r(ins)/
guld(en) te moegen vervolgen met rechte het zij/
met beyde(n) oft metten eene(n) soe hem dat best/
gelieven sal behalven dat de voirs(creven) van glymes/
altijt gestaen sulle(n) met eender betalingen van xi/
rinsgul(den) sjars behoudelijc nochtan oic dat d(air)enbove(n)/
de selve augustijn en(de) meest(er) golijn met des(er),/
voirs(creven) gued(inge) en(de) p(er)soneeld(er) obligatie(n) jairlijcx/
sullen moegen verhalen opde selve goede oft/
verobligeerd(e) p(er)sonen en(de) alle hue(r) ande(re) goede/
de voirs(creven) drie ande(re) r(ins)gul(den) erff(elijc) die hen nu/
als voe(r) yerst bevesticht wordden inde stadt/
van hue(re)n verlegge en(de) costen voirs(creven) sonder/
argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt