SAL7393, Act: V°297.2-R°298.1 (495 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°297.2-R°298.1  
Act
Date: 1500-03-09

Transcription

2020-03-14 by helga peeters
Item henrick vand(en) couthe(re)n zone wijlen merckts/
woenen(de) te cortelke in p(rese)ncia heeft gelooft ja(n)ne/
van buetsele borg(er)meest(er) ten bij zijne met wille/
weten en(de) consente claes vanden b(er)ghe sone wijle(n)/
andries maerschalx oick met consente andries/
vanden b(er)ghe smeets en(de) jacops vanden berghe/
wapemakers zijne(n) bruede(re)n affirme(re)nde dit te/
wesen gedaen inde(n) meeste(n) orbe[re] des voirs(creven) claes/
huers brued(er)s jairlijcx te betalen van nu voirtane/
alsulken drie rins g(ulden) erfelijck als hij heeft met/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxxvii/
febr(uarii) xxvii die men nu betaelt tsame(n) met
//
xxxviii stuv(er)s bij alsoe dat den selve(n) henr(icke)/
vand(er) couthe(re)n dese betalinghe erfelijck gecort/
sal werdden en(de) betalinge maken aende(n) voirs(creven)/
rinte van vijf r(ins) gul(den) erfelijck die de selve/
claes vanden berghe van zijns vaders wegen/
en(de) als naisten oir en(de) erfg(enaem) vande(n) selve(n) zijne(n)/
vad(er) behouden heeft met lembr(echt) joes meyers op/
zeke(re) leengoed(en) van he(m) gehouden en(de) v(er)crege(n) a(nn)[o]/
lxxxix xxiiii augusti d(air)inne de voirs(creven) claes/
vanden b(er)ghe voir hem en(de) zijn nacomelingen/
zijne(n) oepenbare(n) wille en(de) consente geg(even) en(de) gedrage(n)/
heeft ende gelooft altijt voird(er) hant en(de) mont/
te leene(n) de(n) selve(n) ja(n)ne genoech zijnde en(de) behulp/
te doene van rechte d(air)toe voird(er) dienen(de) sonder des/
selfs jans van buetsele cost oft last cor(am)/
borch zedele(re) m(ar)tii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt