SAL7393, Act: V°299.3-R°300.1 (497 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°299.3-R°300.1  
Act
Date: 1500-03-09

Transcription

2020-03-14 by helga peeters
Item vranck vanden velde sone wijlen lambr(echts)/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te
//
hebben(e) tegen joese gherst als procur(eur) en(de)/
rentm(eeste)r des goidsh(uys) van p(er)cke alsulke xv(½)/
boende(re)n lants als tvoirs(creven) goidsh(uys) liggen(de) heeft/
te meld(ert) en(de) d(air)omtri(n)t alsoe v(er)re de voirs(creven)/
lambrecht zijn vad(er) die gehoude(n) heeft te/
houden en(de) te hebben(e) van halfm(er)te naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van negen ja(r)en lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jaers d(air)embynne(n) om en(de) voe(r) te weten(e) dyerste/
vier ja(r)en om xvi mudden core(n)s pag(abilis) cu(m)/
va(n)no ende dand(er) vijf ja(r)en elcx jaers om/
en(de) voe(r) xviii mudd(en) core(n)s pag(abilis) cu(m) va(n)no et/
pe(n)na me(n)s(ure) lov(aniensis) jairl(ijx) s(in)te andriesmisse/
apostels te bet(alen) en(de) te p(er)cke opde(n) spijker/
te leve(re)n den selve(n) goidsh(uyse) den voirs(creven) t(er)mijn/
lanck due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m met cond(icien) dat/
de voirs(creven) vranck de voirs(creven) goede sculdich/
sal zijn te laten te zijne(n) afscheide(n) gelijck/
die hij die nu aenveert Ende alle dese/
vorweerden (et)c(etera) cor(am) zedele(re) hubr(echts) m(ar)tii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt