SAL7393, Act: V°302.4-R°303.1 (501 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°302.4-R°303.1  
Act
Date: 1500-03-12

Transcription

2020-03-24 by helga peeters
Want willem cloest(er)mans als procure(ur) des/
goidshuys van p(er)cke geleit zijnde nae des(er) stat/
recht voe(r) desselfs goidsh(uys) wettich gebreck
//
uuyt cracht van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve onder de(n)/
ande(re)n jacops wijlen vanden steenweghe zoe/
wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescr(even) aen den meye(r) van campenhout/
oft zijne(n) stadhoude(r) Alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n en(de) der wed(uwe) des voirs(creven) jacops/
vand(en) steenweghe en(de) ja(n)ne lins hue(re)n man dach/
van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) oft zij he(n) d(air)tege(n) hadde(n)/
willen oppone(re)n doen bescheide(n) Aldair zij/
op heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van/
hue(re)n wegen Ende willem(me) van leefdale als/
procur(eur) des voirs(creven) goidsh(uys) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n) heeft bij/
rapourt jans smeets des(er) stat bode tvoirs(creven)/
exploit geschiet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nise wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) goidsh(uys) niet en comp(ar)eert voe(r) de(n)/
opstaen smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
de(n) selve(n) goidsh(uys) houden soude inde machte/
van hue(re)n scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe/
verre alst noch voe(r) scepen(en) come(n) es/
in scampno m(ar)tii xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt