SAL7393, Akte: V°33.1 (66 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°33.1  
Act
Datum: 1499-07-30

Transcriptie

2018-11-06 door helga peeters
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwe)/
katlijne(n) van oppe(n)dorp wed(uw)[en] he(re)n jans wijle(n) van/
bloys ridders geleydt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir szij(n) wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) tot alle(n) den goeden beide have ende/
erve joes smeyers soe wair die gelegen zijn hem/
met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van/
cortelke oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n) joese/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceiden oft/
hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n ald(aer) hij op/
heden als ten dage van rechte d(aer) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(ator) van zijnen/
wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken hadde bij rappoirte baudewijns bellens/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirlijck gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleide scep(enen) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno julii penulti(m)a
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt