SAL7393, Act: V°335.3-R°336.1 (554 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°335.3-R°336.1  
Act
Date: 1500-05-10

Transcription

2020-07-05 by helga peeters
Item gielijs de vos zone wijlen giel(ijs) in p(rese)ntia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e)/

//
tegen henr(icke) wijten als procure(u)[r] des goidsh(uys) van p(er)cke/
de vorsterie alhier den selven goidsh(uys) toebehoiren(de)/
te houden(e) ende te hebben(e) van prima maii naistc(omende)/
eenen t(er)mijn van drie ja(r)en lanck due(re)nde deen nae/
dande(r) sond(er) middel vervolgen(de) Elcx jairs d(aer)embynne(n)/
om en(de) voe(r) achthien rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
alle ja(r)e opte(n) yersten dach van meye te betalen(e)/
den voirs(creven) goidsh(uys) den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] met conditien oft de voirs(creven) gielijs mesdie(n)de/
zijn offitie voirs(creven) alzoe dat hij de roeye moeste/
nederleggen en(de) anderssins dat in dien gevalle/
tgoidshuys voirs(creven) hem d(air)om gheen cortsel en sal/
derven doen Ende h(ier) voe(r) zijn borgen desselfs/
gielijs jan opde poerte en(de) gelden opde poirte/
gebruede(re)n quem ip(s)e eg(idius) promisit exin(de) indemp(nem)/
releva(r)e cor(am) borch hubr(echts) ap(ri)lis ii[a] maii x[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt