SAL7393, Act: V°348.3-R°349.1 (578 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°348.3-R°349.1  
Act
Date: 1500-04-14

Transcription

2020-09-02 by helga peeters
It(em) de voirs(creven) jan van udekem in p(rese)ncia heeft/
gelooft van nu voirtane tsijne(n) laste te drage(n)/
ende den voirs(reven) henr(icke) allessins tontheffen(e) van/
alsulk(en) rins g(ulden) lijfpen(sien) als de selve henr(ick) /
tande(re)n tijden voe(r) scepen(en) van loeven(e) mette(n) voirs(creven)
//
janne van udekem bekint hebben sculdich te zijne/
den kinde(re)n vanden b(er)ghe ende de selve lijfpen(sien) selve/
jairl(ijcx) te drage(n) ende den voirs(creven) he(n)r(icke) ende zij(n) goed(en)/
d(air)af tontlaste(n) heeft de selve van udekem de(n)/
voirs(creven) he(n)r(icke) quijt gescouwe(n) van alle(n) p(er)sonele(n) actie(n)/
en(de) optichten die de selve van udekem de(n) selve(n)/
henr(icke) tot des(en) daighe toe eysschen(de) soude moege(n)/
zijn in wat manie(re) dat wa(r)e promitt(ens) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt