SAL7393, Act: V°358.3-R°359.1 (600 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°358.3-R°359.1  
Act
Date: 1500-05-02

Transcription

2020-09-24 by helga peeters
Nae dien inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) sande(r) celle staende in rechte tegen arnde/
de scoesitte(re) al(ia)s de hovemake(re) verhalen(de) de selve/
sander hoe dat ind(er) sak(en) tussche(n) hen beyden/
uuytstaende hoe dat de selve te arndt tot zijne(n)/
gewes(en) was en(de) d(air)toe om dien te leyden(e) gehadt/
hadde div(er)se daigen van rechte van half vaste(n)/
lestled(en) tot nu hopen(de) wair hij met zijne(n) thoen/
niet voirts en voere dat hij arnt d(air)af versteken/
soude zijn en(de) dat hem sander zijn conclusie ae(n)gewes(en)
//
soude wordd(en) dairtegen willem van lele als/
procur(eur) des voirs(creven) arnts gesustineert heeft ter/
contrarien p(rese)nte(re)nde zijn diligentie te doen blijken/
van zijn getuygen van daige te daig(e) gedaicht/
hebben(de) hoe wel zij alniet en comp(ar)eerd(en) hoopen(de)/
ande(re)n dach te hebben(e) om met zijne(n) thoen te/
procede(re)n sond(er) versteken te wordd(en) Es gewes(en)/
ter maniss(en) smeyers dat de voirs(creven) arndt alnoch/
dach hebben soude van op van heden in acht/
daigen om zijnen thoen te leyd(en) en(de) zijn diligen(tie)/
in dien te doene en(de) op van dan voirtane v(er)steken/
te zijne In scampno maii secu(n)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt