SAL7393, Act: V°363.2 (606 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°363.2  
Act
Date: 1500-05-08

Transcription

2020-09-25 by helga peeters
Item (christ)iaen de coni(n)ck die hem als poirte(r) met/
br(ieven) van des(er) stadt hadde doen uuytscrive(n) vand(en)/
gevanckeniss(en) dair hem de meye(r) van campe(n)hout/
inne gestelt hadde mette(n) iiten br(ieven) d(air)af den/
dach op heden diende voe(r) seke(re) koe(re)n en(de) broeken va(n)/
dier hem verweert te hebben(e) bynnen zijnen huyse/
te wespelair d(air) hij ov(er)vallen wert van lambr(echt)/
vanden ynde heeft hem voer den raide vand(er) stat/
op heden te rechte gep(rese)nteert tegen den meye(r) van/
campenhout d(air)op metten iiten br(ieven) bescreve(n)/
zijnde niet gecomp(ar)eert en es act(um) cor(am) ambob[(us)]/
burg(imagistr)[is] maii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt