SAL7393, Act: V°364.3-R°365.1 (610 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°364.3-R°365.1  
Act
Date: 1500-05-08

Transcription

2020-09-25 by helga peeters
Item jan de wyn sone jans woenen(de) ts(in)t jor(ijs)/
te weerde in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekynt/
mits des(en) genome(n) te hebben(e) tegen he(re)n machiele/
absoloens ridde(r) eenen seke(re)n zijne(n) beempt/
gelegen ts(in)t jor(ijs) te weerde voirs(creven) int gemeyn/
broeck o(m)megaens bijde dijle geheeten den/
schoerbeempt te houden(e) ende te gebruycken(e)/
van halfm(er)te lestled(en) eene(n) t(er)mijn van zesse/
ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r) sonder/
middel v(er)volgen(de) elcx jairs d(air) embynne(n) om/
en(de) voe(r) viertich grijpen te xiii stuv(er)s i pl(a)c(ke)/
de g(rij)pe gerekent alle ja(r)e s(in)[t] m(er)tensmisse/
te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)m Dair af den yersten t(er)mijn vallen zal/
s(in)[te] m(er)tensmisse naistcomen(de) met conditien/
oft hij voe(r) den voirs(creven) valdach jairlijcx/
niet en betaelde alsoe dat h(er) machiel oft/
zijne(n) nacomeling(en) d(air)af te vreden wa(r)en/
dat hij ende de zijne(n) aende(n) voirs(creven) beempt/
hue(r) hande zullen moege(n) slaen ende dien
//
aenveerden en(de) huer prouffijt d(air) mede doen/
nae huer(er) belieften It(em) sal oick de voirs(creven) /
huerlinck jairl(ijcx) sculdich zijn te sette(n) en(de) te/
planten xx willighe pooten en(de) die beware(n)/
en(de) verdornen It(em) dat hij gheen hout ald(air) en/
sal moege(n) truncken oft afhouwe(n) dan om de(n)/
beempt te v(er)maken(e) Ende des sal de selve/
dien tot zijne(n) afsceyden(e) laten behoirl(ijck) v(er)maict/
It(em) oft gebuerde dat bijde vloet oft ov(er)gaen/
vand(er) dijle(n) ald(air) schade gebuerde d alsoe/
dat tselve ger(e)p(ar)eert en(de) gebetert moest zij(n)/
dat sal de voirs(creven) h(er) machiel tot zijne(n) laste/
doen bete(re)n soe v(er)re die r(e)p(ar)atie en(de) bet(er)nisse/
ov(er) vier wercdaigen van eene(n) wercman/
soude moege(n) gedragen des sal nochtan de/
huerlinck voirs(creven) de voirs(creven) schade sculdich/
zijn te verhueden(e) ende te bete(re)n soe v(er)re dat/
in hem es Ende h(ier) voe(r) zijn borgen des/
voirs(creven) huerlinckx indivisim jan de wyn/
vader des voirs(creven) jans ende joes crabbe/
et p(ri)mus ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
cor(am) zedele(re) roesme(re) maii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt