SAL7393, Act: V°365.5-R°366.1 (614 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°365.5-R°366.1  
Act
Date: 1500-05-11
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-31 by helga peeters
It(em) d(omin)us joh(ann)es garot p(res)b(ite)r religiosus s(an)c(t)i nycasii/
renen(sis) ordinis s(an)c(ti) be(ne)dicti p(ri)or eccl(es)ie bierbacen(sis)
//
vigo(r)e et auctoritate certar(um) l(itte)rar(um) sigillatar(um)/
p(er) d(omin)um sup(er)iore(m) et p(re)latu(m) suu(m) d(omin)um joh(ann)em di(vi)na/
p(ro)missio(n)e hu(m)ilem abbatu(m) eccl(es)ie p(re)d(i)c(t)e necno(n) p(er)/
co(n)ve(n)tu(m) eiusdem monasterii quibus sibi p(otes)tas/
dat(ur) ob causas et necessitates in dict(is) l(itte)ris/
content(is) posse vendi certas pensiones vitales/
usq(ue) ad su(m)ma(m) inibi exp(re)ssam unde tenore(m)/
earu(n)d(em) l(itte)rar(um) sequent(ur) in hec v(er)ba Recog(novit)/
se debe(re) katherine
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, onderaan
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-31 by helga peeters
De minute van des(er)/
es hier inne gesteken en(de) hebben bekint jan de mulde(re) en(de) liebrecht van malcote/
fro als executeurs va(n)d(en) testam(ente) wijlen machtelt lijmans hebben bekint uyt/
handen h(er) joanis le large nutertijt prior tot bierbeke voldaen te zijn(e) van allen/
den achterstellen van des(er) lijftocht voldaen en(de) betaelt te sijn(e) tot hed(en) toe incluys/
en(de) geloven(de) de selve executeurs wair zij den brieff bevind(en) alhier gelicht te/
zijn(e) den selven te restitue(ren) oft doen teissen zoe war zij den selv(en) consten gevinden/
Act(um) veneris marcii xxviii a(nn)[o] xliii brat
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt