SAL7393, Act: V°375.2-R°376.1 (622 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°375.2-R°376.1  
Act
Date: 1500-05-15

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Want peter boschman als geleyt nae des(er) stat recht/
voe(r) sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve bertholomeeus vand(er) velde en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe)/
soe wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(e) oft/
binne(n) d(er) vrijh(eit) d(er) selv(er) hen met janne zedele(re)/
voste(r) van des(er) stat alle deselve goede behorlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) sande(re)n vand(er) velde de wed(uw)[e]/
des vors(creven) wijle(n) b(er)tholomeeus henr(ick) vasont en(de) hee(re)n/
janne vand(en) hove dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen be/
sceyden oft zij hen d(air)tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte dair/
toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch nymant/
van hue(re)n wege(n) den vors(creven) geleyde(n) comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht vorts v(er)sueken(de) soe verre dat de scep(enen)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behor/
lijck gebleke(n) heeft bij cleerniss(en) des vors(creven) jans/
zedele(re) tvors(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair die wed(er)p(ar)tie vand(en)/
vors(creven) geleyden niet en co(m)p(ar)eert voe(r) den opstae(ne)
//
smeyers en(de) de(n) scepen(en) datmen den selve(n) geleyden/
vand(en) vors(creven) goed(en) houde(n) soude inde macht van/
sijnen beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) scepen(en) comen es in scampno maii/
xv[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt