SAL7393, Act: V°389.2 (634 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°389.2  
Act
Date: 1500-05-23

Transcription

2020-11-20 by helga peeters
Item pauwel thuni(n)cx die gecocht heeft teghen/
janne van meldert seke(re) goede gelegen te beetse/
den welken machiel van doirne als geleyt tot/
desselfs jans goeden heeft doen hantplichtinge/
doen vand(en) selven vercochten goeden heeft dach/
genomen op van heden ov(er) acht daigen naistcomen(de)/
om alsdan te doce(re)n mette(n) scepen(en) van beetze oft/
met behorlijck(er) c(e)rtificatie(n) vand(er) selv(er) wet dat/
deselve pauwels behorlijck gegoet es in een huys/
en(de) hoff met zijnd(er) toebehorten gelegen te beetze/
vand(en) vors(creven) janne van meld(er)t voe(r) inde eer de/
vors(creven) machiel dair toe geleyt soude zijn geweest/
in sca(m)pno maii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt