SAL7393, Act: V°389.3-R°390.1 (635 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°389.3-R°390.1  
Act
Date: 1500-05-23

Transcription

2020-11-20 by helga peeters
Item pet(er) pet(er)s als procur(eur) m(ar)grieten vand(en) putte/
zijnd(er) moed(er) die met drie behorlijke rastame(n)te(n)/
soe dat met janne berain vorste(r) gecleert es/
geweest gevolght heeft met rechte op alle
//
alsulke rinten als dien van mechele(n) alh(ier) aende stat/
verschene(n) zijn ende ombetailt uutstaen moghen/
gedragen(de) deselve zijn gebreken soe zijn moed(er)/
die bij eede gecleert ende geve(r)ificeert heeft van/
ii(½) ja(r)en elcx jairs iii pet(er)s en(de) i stuv(er) vale(n)t/
tsamen vii pet(er)s xi(½) stuv(er)s sond(er) de costen heeft/
versocht met vo(n)nisse inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) ende gewesen te worden met/
rechte nae dat hij h(ier)aff behorlijck heeft doe(n)/
blijken dese selve hue(r) geve(r)ificeerde gebreken/
vo(n)nislijk(er) aengewesen te worden soe verre/
dat de scepen(en) van loven(e) zijn gemae(n)t den/
selve(n) pete(re)n als procur(eur) vo(n)nislijck ae(n)gewijst/
hebben deselve gebreken te v(er)halen aende selve/
gevalle(n) rinte(n) dier van mechele(n) op dese stad/
en(de) dat hij die mette(n) costen van rechte d(air)aen/
sal mogen verhale(n) in heffen en(de) afnemen actu(m)/
in scampno maii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt