SAL7393, Act: V°40.2-R°41.1 (74 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°40.2-R°41.1  
Act
Date: 1499-08-08

Transcription

2018-11-18 by helga peeters
Item tussche(n) mariss(en) van ned(er)hem soe voe(r) hem/
selven soe oick als procur(eur) henr(icx) motte(n) met
//
behoirl(ijck) p(ro)cu(r)atien van henr(icke) motte(n) die hij geloeft/
heeft van morgen over acht daigen naistc(omende) te mistijde/
voir oegen te bringen(e) die op zijne(n) thoon gewijst/
is voe(r) den raide vand(er) stadt tegen willem(me) van/
baussele natuerlijck als p(ro)cur(eur) goessens jouff(rouwe) marie(n)/
en(de) m(ar)gr(iete) van baussele wettige kinde(re)n wille(m)s wijle(n)/
van bauss(ele) d(aer)af zijne(n) dach diende in vrijd(aghe) lestled(en)/
tot welken daige voir leden soe bij acht(er) bliven(de) vand(en)/
selven zijne(n) getuyge(n) d(aer) toe met rechte gedaight/
zijnde soe de selve mariss(is) te kynnen gaf van dage/
te daige dat bieden(de) te thoenen oft hem ontkint/
wordde dat de selve mariss(is) zijne(n) thoen niet/
en hadde co(n)nen geleiden versocht d(aer)om in p(rese)ntien/
vand(en) voirs(creven) willem(me) p(ro)cur(eur) van zijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
d(aer) toe gedaight zijnde eene(n) ande(re)n dach van/
thoene dat hij zijn getuygen metten ii[te(n)] br(ieven)/
en(de) and(er)s h(ier) bynnen mocht doen h(er)daigen hopen(de)/
dat soe behoirde te voird(er) want hij die selve/
getuyge(n) selve niet en hadde con(n)en gebringhen/
d(aer) tegen de wed(er)p(ar)tie alt(ri)ce(re)nde meynde dat/
hij zijn devoir van die van daige te daige/
gedaight te hebben(e) niet en hadde gedaen/
noch bewijsen en soude co(n)nen gedaen te hebben(e)/
met meer ande(re)n alt(ri)catien vand(en) mechtich(eit)/
niet te hebben(e) genoech zijnde die mariss(is) die/
mariss(is) allig(er)de met meer ande(re) pointe(n) mariss(is)/
de (contra)rie sustine(re)nde bleef bij sijn co(n)clusie op de/
ii[te(n)] br(ieven) van zijne(n) getuge(n) bedwongen te hebben(e)/
metten ii[te(n)] br(ieven) tot eene(n) ande(re)n toecomen(de) dage/
t(er) p(rese)ntien en(de) met (con)se(n)te vand(en) wet en(de) p(ar)tien/
d(aer)toe geordineert Es uytgesproke(n) en(de) geconse(n)teert/
den selve(n) mariss(is) eene(n) ande(re)n dach van thoone en(de) den ii[te(n)]/
br(ieven) d(aer)op geaccordeert om die te doe(ne) come(n) een voir al op van/
morge(n) ov(er) acht dag(en) naist(comende) te mistijde en(de) hue(r) conde te dragen/
cor(am) py(n)noc buets(ele) burg(imagistris) borch rosme(re) scab(inis) g(ra)ven borch ravescote (con)s(iliarii)/
augusti viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt