SAL7393, Akte: V°52.1 (95 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°52.1  
Act
Datum: 1499-08-19

Transcriptie

2018-12-16 door helga peeters
Item de voirs(creven) gehuyssche(n) in p(rese)ntia hebben bekint/
sculdich te zijne der voirs(creven) berbelen pauwels sust(er)/
der voirs(creven) katlijne(n) van goeden geleenden gelde en(de)/
van montcoste de so(m)me van tsestich rins g(ulden) te/
xx stuv(er)s tstuck die zij der selver berbele(n) tot/
huer(er) manissen geloeft hebbe(n) te r(e)stitue(re)n en(de) hue(r)/
geco(n)senteert dat zij mett(er) voirs(creven) mechtich(eit) boven/
dbescudde(n) van huer(er) saken oic jairl(ijcx) inheffe(n) sal/
op bue(re)n en(de) ontfangen alle p(ro)fijte(n) emolime(n)ten/
opcomi(n)gen rinten en(de) pachten hueri(n)gen van huyse(n)/
en(de) alle ande(re) sculden dieme(n) den selven gehuyssche(n)/
van hue(re)n goeden alh(ier) en(de) h(ier)omtrint sculdich es oft/
wesen mach en(de) namaels sculdich sal moeghen/
wesen wair die gelegen zijn e(m)mer soe langhe/
en(de) tot aene d(er)re tijt toe de selve berbele d(air)aen/
ingehaven sal hebben en(de) ger(e)stitueert wesen op/
goede rekeni(n)ge van hue(re)n voirs(creven) lx r(ins) g(ulden) sonder/
fraude ende argelist cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt