SAL7393, Akte: V°53.2-R°54.1 (99 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°53.2-R°54.1  
Act
Datum: 1499-08-21

Transcriptie

2018-12-18 door helga peeters
Item de voirs(creven) pet(er) heeft dit erf uuytgeven metten/
d(er) s(er)vatie(n) van zijne(n) voir rinten d(air)op behouden(de) gelijc/
voe(r) ald(us) gedaen met openbae(re)n voirgaen(e) bespreken(de)/
p(ro)testatie(n) ende conditien d(air) inne m(ijn) hee(re) de meye(r)/
heeft geconsenteert dat hij allessins blijft op sijn/
recht en(de) actie(n) van sijne(n) scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
die hij heeft op willem(me) le(m)mens den voldoen(e) van
//
desen ende den costen ende lasten van uuytdagen(en)/
die pet(er) h(ier) om heeft geleden en(de) den ontheffen(en)/
en(de) lossinge(n) vand(en) voir co(m)me(re)n dair hij voe(r)/
gesproken heeft aengaen(de) ende oic den v(er)loepe/
van sijne(n) rinte(n) en(de) pachte(n) ende sond(er) d(air)af te wille(n)/
sceyden voe(r) dat die alle he(m) selen sijn voldaen/
en(de) volbracht nae inhoudt vand(en) selve(n) vorwerden/
dair de selve m(ijn) hee(re) de meye(r) en(de) willem p(rese)nt/
sijnde inne (con)senteerd(en) eer pet(er) des goets afgaen/
woude cor(am) eisdem
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt