SAL7393, Akte: V°57.2-R°58.1 (105 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°57.2-R°58.1  
Act
Datum: 1499-08-27

Transcriptie

2018-12-19 door helga peeters
Want arnold(us) van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)]/
van oppendorp wed(uwe) he(re)n jans wijle(n) van bloys/
ridders geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans wijlen vleesch(ouwere) des jongen en(de) jans zijns/
vaders soe wair die gelegen sijn hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van/
cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te roesbeke alle/
de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende den kercmeest(er)s en(de) heyligeestmeest(er)s van/
roesbeke ende ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten geco(n)tinueerd(en)/
daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(acie) van hue(re)n wegen den geleidd(en)/
voirs(creven) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de)
//
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken heeft/
tvoirs(creven) exploit bij resc(ri)pte gor(ijs) claes stadthoude(r)/
smeyers voirs(creven) tot roesbeke geschiet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)/
p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleidde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) comen/
is in scampno augusti xxvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt