SAL7393, Akte: V°61.2-R°62.1 (110 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°61.2-R°62.1  
Act
Datum: 1499-09-02

Transcriptie

2018-12-21 door helga peeters
Item de voirs(creven) verobligeerde p(er)sonen hebben geloeft/
ind(ivisim) den voirs(creven) meeste(re)n gheerde dat zij jairlijcx in/
mi(n)dernissen vand(en) betalingen vand(en) jairlijcschen/
pachten der voirs(creven) vier rinsgulden(en) lijftochten van/
zijne(n) wegen betalen sullen aen jacoppe van baussele/
alsulken zesse rinsgulden(en) lijftochten lichts gelts/
staen(de) alleen(e) tot zijne(n) live vallen(de) jairlijcx xii ja(nua)[rii]/
gecocht a(n)no lxxxvii belopen(de) jairlijcx mits der reductie(n)/
vanden gelde drie rinsgulden(en) en(de) omtrint xviii stu(vers)/
een blancke soe lange nochtan de voirs(creven) lijftocht/
van vier rinsg(ulden) tsjairs niet v(er)storven noch afgeq(ue)ten/
en sal zijn ende oic soe lange dat inden selven/
gevalle den voirs(creven) meeste(re)n gheerde gelieven sal/
D(air)af dierste hue(r) bet(alinge) alsoe te doene aend(en) voirs(creven)/
jacoppe yerst sijn sal den xii[te(n)] dach van januario/
a(n)no xv hondert stilo braban(tie) met conditien oick/
soe wa(n)neer de voirs(creven) jacop aflivich sal gewordden/
zijn dat zij dan den voirs(creven) meeste(re)n gheerde
//
oft zijne(n) twee kinde(re)n voirs(creven) de voirs(creven) vier/
rinsgulden(en) lijftochten dan voirtane betalen/
sullen soe v(er)re die dan niet v(er)storven noch/
afgequeten en wae(re)n als voe(r) al sonder argelist/
welke betalinge zij geloeft hebben jairlijcx aend(en)/
voirs(creven) jacoppe soe in tijts te doene dat de voirs(creven)/
meest(er) gheert bij gebreke van dien niet bescadicht/
en wordde cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt