SAL7393, Akte: V°64.2-R°65.1 (112 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°64.2-R°65.1  
Act
Datum: 1499-09-02

Transcriptie

2018-12-21 door helga peeters
Item jan vervriesen sone wijlen willems gorijs/
reynkens janssone en(de) jan reynkens sijn brued(er)/
woenen(de) tot langdorp hebben genomen ombesund(er)t/
et ind(ivisim) in hueri(n)gen tegen meeste(re)n barth(olomeeus) kyp/
zijne(n) beempt houden(de) ix dach(mael) oft d(air)omtrint metten/
grechten alsoe dien gelegen is tot langdorp voirs(creven)/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n naistc(omende) elcx jairs/
om ende voe(r) derthien hollansgulden(en) te xvi st(uvers) den/
holl(ans)gulden(en) gerekent ende d(air)toe tsjairs zesse goede/
keesen d(air)af dierste jair vallen en(de) v(er)schijnen sal van/
s(en)te m(er)tens(mis)s[e] naistcomen(de) over een jair [quol(ibe)t ass(ecu)t(um)] met (con)ditie(n)/
dat zij truymen en(de) vegen opden ouden bodem vand(en)/
wat(er)loepen en(de) bevreden ald(air) alo(m)me den selve(n) beempt/
tot hue(re)n laste ende coste sullen moten doen ende/
onderhouden alsoe dat de selve meest(er) barth(olomeeus) d(air) egheen/
scade bij en lijde Item sulle(n) de selve huerlinge de/
bede m(ijns) gened(ichs) he(re)n betalen bij weten(e) vand(en) selven/
meeste(re)n barth(olomeeus) ende den grontchijs uuyten selven/
beempde gaende in afslage huer(er) hueri(n)gen Item/
alle de willige poten die d(air) sullen vallen alsmen/
struct opden selven beempt sullen zij die sculdich/
zijn ald(air) wel te setten(e) en(de) te planten(e) en(de) die moten/
verwae(re)n tegen de beesten van doirne(n) en(de) and(er)ssins/
alsoe dat genoech zij It(em) sulle(n) oic de voirs(creven)huerli(n)ge/
ald(air) tot hue(re)n laste onderhouden een reole d(air) mede/
dwat(er) comen(de) uute(n) gronde en(de) van boven sal moten/
afloepen en(de) sijne(n) loop hebben tegen tverdrinken inde/
nederheyt (et)c(etera) It(em) en sullen de voirs(creven) huerlinge(n) den beempt
//
niet moegen besayen oft o(m)me doen sonder consent/
van meeste(re)n barth(olomeeus) It(em) nae dexpire(re)n vand(en) voirs(creven)/
drie yerste jae(re)n sullen de voirs(creven) huerling(en) den voirs(creven)/
beempt noch houden den t(er)mijn van drie jae(re)n dair/
nae volgen(de) om xiiii holl(ans) gulden(en) tsjairs en(de) zesse/
keesen en(de) op alle ande(re) conditien en(de) vorw(er)d(en) voirs(creven)/
Ende dese (con)ditien voirs(creven) hebben de voirs(creven) p(ar)tien/
geloeft malcande(re)n tond(er)houden(e) ende de voirs(creven) huerlingen/
hebben geloeft elck deen den ande(re)n van zijne(n) derden/
deele tontheffen(e) cor(am) borch zedele(re) septe(m)br(is) secu(n)da
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt