SAL7393, Akte: V°67.3-R°68.1 (119 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°67.3-R°68.1  
Act
Datum: 1499-09-05

Transcriptie

2019-01-02 door helga peeters
Allen den genen doen condt dat vr(ouwe) berbele roelofs/
docht(er) wijlen lod(ewijcx) roelofs cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft/
geconst(itueert) (et)c(etera) he(re)n coste(re)n van halmale woenen(de) tantw(er)pe(n)/
om in hue(re)n name en(de) van hue(re)n wegen te manen/
teysschen optebue(re)n ende tontfangen en(de) mit rechte/
ofts noot zij te v(er)volgen aen de stadt van brugge/
hue(r) rintmeeste(re)n tresorie(re)n oft ande(re) d(air) dat aen/
behoirt gevolght te wordden Alle alsulke acht(er)/
stellige rinte(n) als huer e(n)nichssins aende selve stadt/
ombet(aelt) gevallen zijn en(de) ombet(aelt) uutstaen en(de) namaels/
vallen ende v(er)schijne(n) sullen moegen uuyt saken/
van alsulken twintich pond(en) groten der mu(n)ten van/
vlaende(re)n erff(elijck) rinte(n) alse zij gecocht en(de) v(er)cregen/
heeft opde selve stadt a(n)no xci augusti ultima/
d(air) af h(er) jan van tinteville voe(r) notar(is) en(de) getuygen/
a(n)no xcvii sept(embris) t(er)cia bekint heeft hem gheen recht/
inne te hebben(e) mair dat die toebehoe(re)n der/
selv(er) vr(ouwe) berbelen en(de) alsoe ger(e)nu(n)cieert heeft tot hue(re)n/
behoef van e(n)nigen rechte totten selven rinten
//
ende den acht(er)stellen voirs(creven) tra(n)sfere(re)nde en(de) tra(n)sporte(re)nde/
tot hue(re)n behoef allet recht dat hij d(air)inne soude/
moegen hebben soe dat openbairlijck bleeck inden/
openbae(re)n instrume(n)te d(air)af zijnde vand(er) daet voirs(creven)/
d(aer) notar(is) af was joh(ann)es vullinck d(air) voe(r) te pand(en)/
te daig(en) te beleyden die en(de) alle questien en(de) gescillen/
d(air)uuyt spruyten(de) te v(er)volgen te bedingen te wynne(n) te v(er)liese(n)/
componen(di) quitan(ciam) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) cu(m) p(otes)tate substituen(di)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo de p(er)cept(ione) et levat(ione)/
cor(am) blanck(art) hubrechts septe(m)br(is) qui(n)ta
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt