SAL7393, Akte: V°70.3-R°71.1 (125 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°70.3-R°71.1  
Act
Datum: 1499-09-06

Transcriptie

2019-01-08 door helga peeters
It(em) machiel vanden hecke zone wilen mertens/
woenende te bruessele inden name ende van wegen/
des edelen ende moegen(de) he(re)n he(ren) karels van croy/
prince van chimay renu(n)tie(re)nde in dese(n) alle(n) vrijheiden/
van porterien clergien ende allen ande(re)n exceptien/
heeft geloeft henricke warmoes te lossen ende aff/
te quijten tusschen dit ende den leste(n) dach van merte/
naestc(omende) alsulken acht rins gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck
//
lijftochte(n) als roeland van wesemale arndt vanden/
hove ende arnt scrijve(re) bekint hebbe(n) sculd(ich) te zijne/
voe(r) scepen(en) van loeven(en) xiii ja(nua)[rii] a(n)no lxxxv met/
twee scepen(en) brieve(n) ende dat met sulken prijse/
ende value(re) van pe(n)ni(n)gen als die ae(n)geleet ende/
gecocht zijn Ende noch deen derdel vande(n) veertich/
rins gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck mu(n)ten nu t(er) tijt cours/
hebbende van vijff jae(re)n d(air)aff gevalle(n) en(de) betaelt /
wesende t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] dair aff dande(r) twee derde/
deelen vanden selve(n) veertich r(ins) g(ulden) quijtgescouden/
zijn cor(am) zedele(re) caverchon sept(embris) sexta
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt