SAL7393, Act: V°75.1 (136 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°75.1  
Act
Date: 1499-09-11

Transcription

2019-01-14 by helga peeters
Item joes van rotselair renu(n)cians in p(rese)ntia/
heeft gekint ende gelijdt dat hij met katlijne(n)/
voelkens huysvr(ouwe) laureys frix nu absent zijnde/
ov(er)comen is aengaende eene(n) leen lijftochten/
die de selve gehuysschen int jair van lxxvii/
dece(m)br(is) secu(n)da bekint hebben sculdich te zijne den/
voirs(creven) joese van rotselair en(de) m(ar)grieten segers/
tot huer(er) beyder liven et sup(er)stit(is) d(air)inne de/
selve joes sijn voirheffen heeft soe hij seyde/
dat de voirs(creven) gehuyssche(n) den selven joese voe(r)/
de pri(n)cipale hootpe(n)ni(n)gen vand(en) selve(n) leene/
lijftochten en(de) van allen v(er)loepen(en) rinte(n) d(air) aff/
verschenen bet(alen) sal de so(m)me van thien r(ins) gulden(en)/
eens te xx st(uvers) tstuck d(air)op de selve joes/
alsnu gereet bekint heeft ontfangen te hebben/
vand(en) voirs(creven) kathe(l)ine(n) voelkens de so(m)me van/
vijf rins gulden(en) eens ende d(air)af dand(er) vijff/
r(ins) gulden(en) de selve katlijne sculd(ich) soude zijn/
te betalen(e) den voirs(creven) joese te weten(e) de drie/
rins gulden(en) d(air) aff te liechtmesse en(de) dand(er) twee/
r(ins) g(ulden) te half oeghst beyde naistcomen(de) quol(ibe)t/
ass(ecu)[tu(m)] Ende die bet(alingen) alsoe gedaen sijnde heeft/
de voirs(creven) joes renu(n)c(ians) uts(upra) geloeft den scepen(en)/
brief d(air)af sijnde te casse(re)n en(de) te nyeute te/
doene cor(am) borch rosme(re) sept(embris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1515-10-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-14 by helga peeters
It(em) joes va(n) rotselair/
heeft noch bekint ontf(angen)/
te hebben(e) opde ande(re)/
vijf r(ins)g(ulden) noch eene(n)/
rinsg(ulden) dec(embris) ix[a] a(nn)[o] xv[c]/
It(em) noch heeft joes ontf(angen)/
xxiii octobr(is) a(n)no xv[c]/
en(de) xiii twee rinsg(ulden)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt