SAL7393, Act: V°77.2 (140 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°77.2  
Act
Date: 1499-09-13

Transcription

2019-01-15 by helga peeters
Item t(er) meerder vestich(eit) en(de) zekerheyt vand(en) voirs(creven)/
erfrinten van drie rinsg(ulden) erffelijc heeft de voirs(creven)/
h(er) henrick van roeken(e) he(re)n ende meeste(re)n ja(n)ne de/
ponte en(de) meeste(re)n pete(re)n de thymo canonicken en(de)/
meeste(re)n pete(re)n van cav(er)chon capellaen der kercke(n)/
voirs(creven) tot behoef als voe(r) pantsgewijse in handen/
gesedt met sande(re)n vanden velde vorste(r) de silve(re)n/
juwele(n) naebescr(even) ierst eene(n) silve(re)n v(er)gulden(en) buyte(n)/
en(de) bynnen ov(er)decten croes met eene(n) cruce boven/
wegen(de) drie merck vijf onche(n) en(de) vijf ingelsche(n)/
It(em) twee silve(re)n hoeghe soutvaten de borde(n) boven/
en(de) de voeten beneden luttel v(er)gult wegen(de) tsamen/
tweelf onchen en(de) xiiii ingelsche(n) te dien ynde/
oft inde jairlijcsche betalinge der selv(er) rinten/
oft inde assignatie oft bewijssenisse van dien/
gebreck wae(re) aende selve juwelen voirs(creven) te v(er)hale(n)/
met coste en(de) co(m)me(r) d(air)om te doene Ende de selve/
rinte gelost oft afgequeten zijnde sullen den/
selve(n) he(re)n henr(icken) van roeken(e) de voirs(creven) juwele(n)/
gerestitueert ende wedergelevert wordden cor(am)/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt