SAL7393, Act: V°78.2-R°79.1 (144 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°78.2-R°79.1  
Act
Date: 1499-09-13

Transcription

2019-01-21 by helga peeters
Item dair jan van boenrode ende henrick/
ghijs voir hen ende hue(r) medeplegers als pechte/
neers vand(en) impositie(n) vand(en) wagengelde kergelde/
en(de) des d(air)aen cleeft comen zijn bijden raide vand(er)/
stadt tegen de werdy(n)ne henricx kegels opde biest/
om dwage(n)gelt van huer te hebben(e) van alsulken/
acht voede(re)n hoys bij hue(re)n man alh(ier) van wijchmale
//
inne bracht dwelc de selve huer man alsoe/
zij hielden sculd(ich) wae(re) te betalen navolgen(de) den/
coepe en(de) vorw(er)den van huer(er) pechting(en) in dien/
des zij huer gedroegen totten selven vorwerden/
d(air)af zij copie exhibeerden meynen(de) gelijc voe(r)/
dat zij dat sculdich wae(re) ende de selve w(er)dy(n)ne/
met henr(ick) van ravescote t(er)(contra)rien sustine(re)nde/
als dat zij d(air)af niet sculdich en wae(re) alsoe zij/
meynde te vorde(r) want dat gewassen wae(re)/
op eene(n) beempt tot wijchmale gelegen dien/
zij in hueri(n)gen hielt ende dwelc zij niet/
gecocht en hadde mair selve doen mayen en(de)/
wynnen ende d(air)entinden met huersselfs wagen(e)/
en(de) p(er)den h(ier) bynnen doen bringen en(de) inne geleet/
voe(r) huersselfs slijten en(de) niet om voirts te v(er)coepen/
meynen(de) alsoe vanden selven wage(n)gelde vry en(de)/
ongehouden te zijne de voirs(creven) pechteners t(er) (contra)rien/
sustine(re)nde bijde(n) reden(en) bij hen voe(r) gealligeert/
namelijck ov(er)mits den conditie(n) d(air) op zij die v(er)pacht /
hadd(en) heeft den raidt vand(er) stadt reden(en)/
van p(ar)tien in wed(er)sijden aengehoirt en(de) voir oegen/
geleet de voir vorw(er)d(en) der selv(er) pechtingen p(ar)tien/
uuytgesproken dat de voirs(creven) vr(ouwe) sculdich soude/
zijn der pechtene(re)n voirs(creven) moet h(ier)af in des(en)/
te crigen(e) en(de) hen d(air) af te v(er)nueghen(e) act(um) in/
(con)s(ili)[o] opidi a(m)bob(us) burg(imagis)[tr(is)] p(rese)ntib(us) et plu(r)ib(us) aliis/
de (con)s(ili)[o] septembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt