SAL7393, Act: V°79.2 (146 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°79.2  
Act
Date: 1499-09-14

Transcription

2019-01-23 by helga peeters
Item jan van diest sone pet(er)s en(de) lijsbeth vand(en)/
berge docht(er) denijs wijlen vanden berghe wape(n)/
makers in p(rese)ntia hebben gehuert en(de) bekynnen/
gehuert te hebben(e) ind(ivisim) tegen meeste(re)n ghijsbrechte/
hesselfs en(de) vince(n)te de coste(re) een gelege mett(er) /
huyse(n) hoven boeg(ar)d(en) en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten) toebeh(oirende)/
wijle(n) meeste(re)n pete(re)n van loeven(en) gelijc tvoirs(creven)/
gelege gelegen is onder de borch inde sluysstrate/
te houden ende te hebben van kersmesse naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde elcx/
jairs om ende voe(r) xiiii r(ins) gulden(en) te xx st(uvers) tstuck/
jairlijcx te kersmesse te betalen(e) den voirs(creven) meeste(re)n/
ghijsbr(echte) ende vincente quol(ibe)t ass(ecu)tu(m) cor(am) hubrechts/
cav(er)chon septembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt