SAL7393, Act: V°87.3-R°88.1 (156 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°87.3-R°88.1  
Act
Date: 1499-09-23

Transcription

2019-02-05 by helga peeters
Item der voirs(creen) m(ar)grieten liebrechts huysvr(ouwe) gheerts/
vanden bossche sijn bleven en(de) gevalle(n) in hue(r) deili(n)ge
//
de goede ende erfrinten nae bescreven ierst een half/
boend(er) lants oft d(air)omtrint alsoet gelegen es aen des/
gasthuys hof van loeven(en) boven vinckenbosch tussche(n)/
de goede wijlen jans ackerma(n)s t(er) eende(re) en(de) de land(en)/
vand(en) voirs(creven) hove vand(en) gasthuyse t(er) tweest(er) ende/
derder zijden sub iu(r)e p(ri)us t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] It(em) xiiii(½) st(uvers)/
erffelijc uuyte(n) voirs(creven) vijf pet(er)s erffelijck uts(upra) hanc/
quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt