SAL7393, Act: V°90.2-R°91.1 (164 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°90.2-R°91.1  
Act
Date: 1499-09-21

Transcription

2019-02-14 by helga peeters
Item acht(er)volgen(de) der voirs(creven) t(er)mi(n)acien hebbe(n) geloeft/
rob(beer)t uut(er) hellicht pet(er) rogge rogier vand(en) bruyne(n)/
als gesworen(en) vand(en) cremers a(m)bachte en(de) jan de/
molde(re) als p(ro)cur(eur) vand(en) selve(n) ambachte gielis van/
neten(en) jan de coste(re) als gesworen(en) vand(en) vetwariers/
ambachte en(de) gorijs reyns als p(ro)cur(eur) desselfs den/
voirs(creven) joese vand(en) voirs(creven) pe(n)ni(n)gen van xxvii r(ins) g(ulden)/
vii(½) stuv(er)s inder w(er)den sij die ontfangen sullen en(de)/
gestelt zijn geweest opd(en) xxii dach augusti lestled(en)/
tontheffen(e) ende hem d(air) af inne te staene oft/
namaels bevo(n)den wordde met rechte het zij inden/
raide van brab(ant) oft eld(er)s dat yema(n)t naird(er) recht/
d(air) toe hadde en(de) behoirde te hebben(e) de selve d(enier)/
wed(er) te keeren(e) en(de) hue(re)n voet d(air) af altijt voe(r)/
den sijne(n) te setten(e) om dat mett(er) stad tsamender/
hant te v(er)antw(er)den(e) die dese mater(ien) t(er) caus(en) van
//
hue(re)n ass(ijse) oeck aengaet alsoe dat joesen voirs(creven)/
genoech sal moegen sijn Ende h(ier)aff heeft geloeft/
de voirs(creven) robbeert alle de voirs(creven) gesworen(en) ende/
elken van hen inden name als voe(r) oick acht(er)volgen(de)/
der selv(er) t(er)mi(n)acien en(de) sijnd(er) p(rese)ntatien tontheffen(e) cor(am)/
borch zedele(re) septembr(is) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt