SAL7393, Act: V°96.4 (176 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°96.4  
Act
Date: 1499-10-02

Transcription

2019-02-16 by helga peeters
Item symon van dongelb(er)t te kynnen geven(de)/
hoe dat hij seke(re) questie(n) uutstaen(de) hadde ombe/
slicht tegen baudewijne henry als van seke(re)n/
landen en(de) erfgoed(en) gelegen onder de he(re)n van s(en)[te]/
lambrecht te raidtshoven d(air)af zij als op heden/
soe de selve symoen seyde aengenomen hadde/
in wed(er)sijd(e) hue(r) gescillen in gesc(ri)ft(e) in hand(en) va(n)d(en)/
scepen(en) van loeven(en) over te bringen op d(air)af elc/
van sijne(n) rechte v(er)steken te zijne op dat tselve/
niet en gebuerde heeft hem de selve symon/
d(air)toe bereet gep(rese)nteert tege(n) zij(n) p(ar)tie om tselve te doen/
en(de) des(er) dach v(er)wacht tot v ure(n) toe en(de) d(air) nae ald(air) de selve baud(ewijn)/
niet ge(com)p(ar)eert en es cor(am) lyefke(n)rode rosme(re) oct(obris) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt