SAL7393, Act: V°97.3 (179 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°97.3  
Act
Date: 1499-10-03

Transcription

2019-02-16 by helga peeters
Item marie smeets heeft geloeft he(re)n ja(n)ne van/
hoeye prieste(r) vijf rins gulden(en) te xx st(uvers) tstuck/
en(de) acht gelijcke stuv(er)s te betalen(e) deen hellicht/
d(air) af bynnen xiiii nachten naistc(omende) en(de) dand(er) hellicht/
tald(er)heyligemesse d(air) nae quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met (con)ditien/
soe v(er)re zij den yersten t(er)mijn liet ov(er)gaen sonder/
bet(alen) dat dan al gevalle(n) sal zijn ende voirts/
geco(n)senteert dat her jan de pande die gestelt/
zijn in handen van willem(me) metten gelde in/
p(rese)ntien vand(en) ouden cleercoep(er)s sal moegen v(er)coepe(n)/
en(de) zijn scult voirs(creven) d(air) aen v(er)reycken sond(er) voird(er)/
rechtvorderinghe te sueken cor(am) buets(ele) burg(imagistr)[o] oct(obris)/
t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt